Sång & Tal mm.

Om Jessica

Jessica Gorlee är uppvuxen och utbildad till logoped i Nederländerna. År 2004 flyttade hon till Sverige.

Hon lärde sig svenska och efter knappt ett år fick hon heltidsjobb som logoped på Barn- och ungdomshabiliteringen i Linköping.
Samtidigt gav hon röstterapi, -coaching och presentationer om röstanvändning och röstergonomi till privatpersoner och företag (bland annat CSN, Statistiska Centralbyrån, Sensia och Astrid Lindgrens Värld).

Hon började sjunga i kör och fortsatte att lära sig så mycket som möjligt om Sverige, svenskar, deras vanor och deras språk. Efter att i Nederländerna redan ha hört och läst om Complete Vocal Technique hittade hon 2009 en kurs i Stockholm. Vilken glädje! Nu kunde hon äntligen sjunga utan skarv och i mycket starkare volymer än någonsin förut. Januari 2010 var hon så sugen på att lära ut denna fantastiska teknik till andra att hon själv påbörjade den treåriga utbildning till CVT-sångare/sånglärare på Complete Vocal Institute i Köpenhamn.
September 2010 startade hon sitt företag Sång och Tal mm. och började bra med att vara mammaledig i oktober.

I januari 2012 bytte hon logopedjobb och började aktivt jobba med Sång och Tal mm. Nu jobbar hon deltid som logoped på språkförskolan och -skolan i Linköping och deltid i sitt företag. Hon ger privata sånglektioner och sång och röstworkshops på t ex Campushallen och i körer.

Hon har även påbörjat en kurs till Sensorisk Integrationsterapeut - riktad till logopeder. Denna kurs finns i Nederländerna och hon är för tillfället den enda logoped i Sverige som jobbar på detta sätt med både barn och vuxna.

Jessica har sjungit och spelat flera musikinstrument (oboe, gitarr, blockflöjt, piano) i över 25 år.

English - About Jessica

Jessica Gorlee grew up and was educated to being a speech and language pathologist (SLP) in the Netherlands. In the summer of 2004 she moved to Sweden.

She learned Swedish and after a little less than a year she started working fulltime as an SLP at the children's rehabilitation center in Linköping.
At the same time she was giving voice therapy, voice coaching and presentations about voice ergonomics to both private clients and companies (amongst others CSN, Statistiska Centralbyrån (phone help desk), Sensia and Astrid Lindgrens Värld).

She started singing in a semiprofessional choir (Ad Libitum) and continued learning as much as possible about Sweden, Swedes, their customs and their language. In the Netherlands she had already heard and read about CVT and in 2009 she found a course in Stockholm. Oh joy! Now she could finally sing without a vocal break and with much more volume than ever before. In January 2010 she felt so eager to teach this fantastic technique to the people that she started the three year CVT singer/singing teacher education at Complete Vocal Institute in Copenhagen.
In September 2010 she started her business and had a great start with being fulltime occupied with her newborn baby. ;-)

In January 2012 she applied for another job as a SLP and started working actively in her company. At the present moment she has a parttime job as an SLP at the preschool and school for children with severe speech en language in Linköping, a parttime job as an SLP in Ödeshög commune and teaches in her own company. She is giving private and group singing lessons and vocal workshops, eg. at Campushallen gym and in choirs.

She is also working with Sensory Processing disorders and currently the only SLP in Sweden working this way with both children and grown ups.

Jessica has sung and played several musical instruments (oboe, guitar, recorder and piano) for more than 25 years.

 

Jessica